Історія кафедри

Наприкінці 50-х років широке впровадження електроніки в різні галузі техніки – автоматику, обчислювальну техніку, медичне приладобудування і т.д. – Зажадало нових фахівців для її проектування, виробництва та обслуговування.
У ХГІ поштовх до перебудови дав професор Іванченко Євтихій Якович, який виступив з ініціативою створення нової спеціальності – “Автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості”. Відкриття цієї спеціальності спричинило появу абсолютно нових тоді дисциплін для вузу гірничого профілю: електроніка, радіотехніка, теорія автоматичного регулювання та ін. Крім того, Іванченко Є.Я. вів значну (на 10 млн. руб. – майже 10 млн. дол.) госпдоговірну НДР, для виконання якої були залучені фахівці з радіоелектроніки і автоматиці.
У 1964 р електроніка загальнопромислового призначення була представлена ​​у вузі кафедрою промислової електроніки. Спочатку кафедрою завідував доцент Трубецького Лев Васильович, а потім близько двох років ці обов’язки виконував доцент Петров Валерій Аркадійович.
В основному її діяльність була орієнтована на силові (енергетичні) електронні пристрої. Проте вже До 1965 р стало ясно, що потрібна кафедра, яка займалася б більш широким колом проблем електронної техніки – загальні та спеціальні (вимірювальні) підсилювачі, електронні пристрої автоматики та обчислювальної техніки. Така кафедра була створена в 1966 р, вона отримала назву “Кафедра технічної електроніки” (ТЕ) і стала попередницею сучасної кафедри БМП. Очолив її вихованець школи проф. Іванченко Є.Я. доцент Огороднейчук Іван Пилипович.

 

Огороднейчук І.Ф.

Огороднейчук Іван Пилипович (1924-2003) – професор, доктор технічних наук, зав.кафедрою з 1966 по 1991 р Брав участь у Великій Вітчизняній війні, орденоносець. Вніс великий внесок у розвиток матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення, у підготовку наукових кадрів. Викладав дисципліни технічної електроніки і біотехнічних систем. Автор понад 200 наукових публікацій, серед яких 10 монографій та понад 20 авторських свідоцтв на винаходи.Нагороджений медаллю та дипломом “Винахідник СРСР”. Підготував 5 докторів і 38 кандидатів наук.

 

 Перший молодіжний склад кафедри з ентузіазмом узявся за постановку нових лабораторних робіт, розробку навчальних програм та підготовку навчально-методичних посібників. Були розроблені і виконані на високому рівні макети для проведення лабораторних робіт фронтальним методом. Пізніше вони постійно оновлювалися і модернізувалися. На Україні кафедра стала піонером впровадження телебачення в навчальний процес. Своїми силами вона обладнала і барвисто оформила перший предметну аудиторію (ауд. 452). За досягнуті успіхи кафедра неодноразово була відзначена нагородами Ректорату та громадських організацій інституту. Швидко зростав науково-педагогічний рівень співробітників кафедри. Керівництво стимулювало висунення на керівні посади молодих, перспективних співробітників.Провідним викладачам кафедри неодноразово довіряли високі адміністративні пости. Деканами факультету електроніки в різні роки були доценти Бих А.І. і Солоха В.П., професор кафедри Александров Ю.Н., який працював у 1990 – 1994 рр. проректором з навчальної роботи ХІРЕ.Його естафету прийняв проректор проф. Семенець В.В., який, працюючи на цій кафедрі, став кандидатом, а потім і доктором технічних наук.Професор кафедри Кунік Є.Г. багато років працював деканом факультету заочного навчання ХНУРЕ. Один з вихованців кафедри ТЕ проф.Сарнавскій Н.Г. протягом 12 років очолював кафедру вищої математики ХІРЕ.

Сарнавський Н.Г.

Сарнавський Микола Гаврилович (1939-1984) – професор, кандидат технічних наук. У 1970 році захистив кандидатську дисертацію. З 1972 р по 1984 р – зав.кафедрою вищої математики, керівник багатьох госпдоговірних та бюджетних тем.Підготував докторську дисертацію. Нагороджувався почесними грамотами Мінвузу СРСР, медаллю “За доблесну працю”. Автор понад 50 наукових робіт і 15 методичних розробок. Одним з провідних викладачів кафедри, які зробили значний внесок у її становлення, був доцент Журавльов І.Я.

 
 
 
 
Журавльов І.Я.

Журавльов Іван Якович (1935-1993), доцент, кандидат технічних наук. У 1954 р закінчив Кадіївський гірничий технікум. У 1962 р з відзнакою закінчив ХГІ за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості».Працював асистентом, ст.викладач, доцентом. У 1969 р захистив кандидатську діссертацію.Опубліковал понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

 
 
 
 
 
 
Остроухов В.Д.

Остроухов Володимир Денисович (1938-2005), професор, кандидат технічних наук. Народився в 1938 р Закінчила ХГІ з кваліфікацією “Інженер-електрик”. Працював у НДІ “Гіпроуглеавтоматізація” (м.Луганськ), навчався в аспірантурі ХГІ (1962-1965 рр.), Викладав фізику у філії ХГІ у м Конотопі. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію. З 1968 р працює в ХІРЕ, з 1971 р – доцент. Викладав дисципліни технічної, а потім біомедичної електроніки. Підготував цикл лабораторних робіт, розробив і виготовив комплекс лабораторних стендів по БМП, вів наукову роботу в галузі нової медичної техніки.Опублікував більше 40 наукових праць, з них 1 монографію і 5 винаходів. Нагороджений медаллю “Переможець у соціалістичному змаганні” і медаллю “Ветеран праці”.

Новий етап в історії кафедри почався в 1982 р, коли їй було доручено вести підготовку і випуск фахівців за новою спеціальністю «Електронна медична апаратура” (ЕМА). З тих пір кафедра стала профілюючою, почала виконувати наукові роботи для потреб охорони здоров’я. Велика госпдоговірна тема (на 1 млн. Руб.) Велася для поліклініки Новолипецького металургійного комбінату. Зокрема, ці кошти дозволили придбати багато медичної апаратури для навчальних цілей. Були встановлені широкі зв’язки з медиками м.Харкова. У різні роки на кафедрі працювали і працюють відомі вчені: д.м.н. Симонова Л.І., д.м.н. Майоров О.Ю., д. Т. Н. Снурніков А.С.
З 1991 р по 1996 р завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Мустецов Микола Петрович. Він багато зробив для розвитку лабораторної бази, оновлення комп’ютерного парку, видання навчально-методичних посібників та підготовки молодих наукових і педагогічних кадрів. З 1991 р кафедра стала іменуватися кафедрою біомедичної електроніки – БМП.
У 1996 р відбулося об’єднання, можна навіть сказати, возз’єднання кафедр біомедичної електроніки та теоретичної електротехніки та електроніки (ТЕЕ), тому більше половини її співробітників є вихованцями кафедри технічної електроніки: викладачі: Головенко В.М., Кукоба А.В., Федотов Д.А., Чурилов О.І .; наукові співробітники Рожицький М.М., Шитов В.М. Завідувачем кафедри біомедичних електронних пристроїв і систем став завідувач кафедри ТЕЕ проф., Д.ф.-м.н. Бих Анатолій Іванович. До 1991 р кафедра ТЕЕ називалася кафедрою теоретичних основ електротехніки – ТОЕ. Вона несла на собі тягар підготовки більш ніж половини всіх студентів вузу з основ електротехніки. Кафедрою ТОЕ завідували: доц. Лузання В.Н. (1961-1970гг.), Проф.Смеляков В.В. (1970-1979гг.), Доц.Бих А.І. (з 1979 р). Багато років на кафедрі працювали викладачі Волков А.С., Доброскок К.І., Вознесенська О.І., Кобзєв В.М., Каховська В.А., Мавровіч Ц.А., Самофалов Л.Д., Сезонова У .Г., Трубецькой Л.В. та ін.

Кобзєв В.Н.

Кобзєв Володимир Микитович (1938-1998) – професор, кандидат технічних наук. З 1965 р працював в ХІРЕ. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію. Пройшов шлях від асистента до професора каф.ТОЕ, БМП. Протягом ряду років виконував обов’язки зав.каф.ТОЕ. Опублікував більше 40 наукових праць та навчально-методичних посібників. Багато уваги приділяв індивідуальній роботі зі студентами, які неодноразово займали призові місця на студентських олімпіадах.

 
 
 
 
 
Каховська В.А.

Каховська (Махова) Валентина Олексіївна (1934-2003) – доцент, кандидат технічних наук. З 1957 р по 1960 р працювала інженером в УФТІ АН УРСР. У 1960 р вступила до аспірантури при ХГІ. У 1963 р стала асистентом кафедри ТОЕ ХІГМАОТе. З 1964 р працювала в Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі. У 1966 році захистила кандидатську дисертацію. З 1967р. – Ст. преп.кафедри ТОЕ ХІРЕ, з 1972р. – Доцент кафедри ТОЕ, БМП. Працювала заст.декана факультету ЕТ з виховної роботи. Автор близько 40 наукових і методичних публікацій.